Yπηρεσίες

Yπηρεσίες
  • Αποκλειστική αντιπροσώπευση Διεθνών Μέσων Επικοινωνίας στην Ελλάδα, την Κύπρο και τις Βαλκανικές Χώρες.
  • Ποιοτικές και ανταγωνιστικές υπηρεσίες Marketing και Media.
  • Στρατηγική Μέσων.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων επικοινωνίας στο εξωτερικό.
  • Προσαρμοσμένες λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε διαφημιζόμενου.
  • On Line διαφήμιση.

Copyright · 2018 · A&O Media Worldwide | Πολιτική Cookies

Created by eproductions